กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > แปลภาษา, ล่าม, > บริษัท ไอทีพี เอเชีย จำกัด
บริษัท ไอทีพี เอเชีย จำกัด
บริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่ ผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาต่างๆ ใน ASEAN เช่น ภาษาไทย พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม ฯลฯ พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธในการลดราคาต้นทุน

กระบวนการ "แปลภาษาโดยฐานข้อมูลของITT"

1.

หากท่านมีเอกสารข้อมูลหรือบทแปลที่ต้องการใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐาน หรือฐานข้อมูลทางภาษา กรุณามอบให้แก่ทางเราหรือ หากเป็นการใช้บริการแปลครั้งแรก ทางเราจะเริ่มสร้างฐานข้อมูลตั้งแต่ครั้งนี้

2.

ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบเอกสารต้นทางกับฐานข้อมูลของ ITT

3.

ทีมงานแปลจะส่งผลการวิเคราะห์และเสนอค่าใช้จ่ายพร้อมรายงานให้ท่านพิจารณา


ระบบการแปลโดยฐานข้อมูลของITT ไม่ใช่การแปลโดยโปรแกรมแปลภาษาบนเวปไซต์หรือเครื่องแปลภาษา

แต่เป็นระบบการแปลภาษาที่เราทำการวิจัยและสร้างทฤษฎีของตนเองขึ้นมาเป็นเวลานาน


บริการแปลภาษา (แปลเปนภาษาท้องถิ่น)

คู่มือต่างๆ, แคตตาล็อค, เอกสารแนะนำบริษัท

เวปไซต์

วิดิโอ

 

บริษัท ไอทีพี เอเชีย จำกัด มีสำนักงานในประเทศไทย ให้บริการแปลภาษาไทย พม่าและภาษาต่างใน ASEAN รวมทั้งภาษาอื่นๆ ทั่วโลก

ITP ASIA CO.,LTD. สำนักงานใหญ่ : บางนา สำนักงานขาย : สำโรง ฉะเชิงเทรา โลจิสติก : บางนา โรงพิมพ์ : บางปู

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2565