กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบการผลิต, อุปกรณ์การผลิต > NS TECHNO (THAILAND) Co.,Ltd.
NS TECHNO (THAILAND) Co.,Ltd.
Designing,Manufacturing,Installation,Maintenance&Training of Dust collectors,Furnaces,Incinerators,Rotary equipment,Transport equipment.

หลักสูตรงานซ่อมบำรุงเชิงกล 
(งานซ่อมบำรุงพื้นฐาน / หลักสูตรซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน และอื่นๆ ⇒  ทั้งหมด 7 หลักสูตร)

 Thaff

     NS TECHNO จะอธิบายเนื้อหาในเชิงปฏิบัติเป็นภาษาไทยโดยใช้ภาพประกอบและรูปถ่าย เรานำเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ที่พบเจอ เราบรรยายพื้นฐานด้านงานซ่อมบำรุง เช่น การติดตามตรวจสอบ, การจัดการสารหล่อลื่น, วิธีการปรับอุปกรณ์ต่างๆ, การจัดการงาน construction เป็นต้น.

 

     เราแนะนำความรู้ (know-how) ของการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่มีการหมุน สิ่งที่ได้จากการหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อช่างซ่อมบำรุง, วิศวกร และในระดับผู้บริหาร อีกทั้งยังส่งผลดีต่อพนักงานใหม่ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร


หลักสูตรอบรม


【ทฤษฎี】
1. พื้นฐานงานซ่อมบำรุง
2. การซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน
3. การวัดค่าการสั่นสะเทือนและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
4. วิเคราะห์การสั่นสะเทือนและประเมินหาแหล่งที่มาของการสั่น


【ปฏิบัติ】
5. รวมกลุ่มแก้ไขปัญหา

【อบรมแบบออกหน้างาน】
6. การตรวจสอบติดตาม
7. วัดการสั่นสะเทือน, วินิจฉัยงานสั่นสะเทือน

 

■ทุกหลักสูตรอบรม บรรยายทฤษฎีครึ่งวัน
 สามารถรวมหลักสูตรตามที่ลูกค้าต้องการได้
 ถ้าลูกค้าต้องการหลักสูตร 1 วัน โดยมีการรวม 2หลักสูตร, เราสามารถเสนอราคาที่เหมาะสมให้ลูกค้า

■เอกสารและการบรรยายเป็นภาษาไทย
 มีการทดสอบความเข้าใจก่อนและหลังการบรรยาย
 นอกจากนี้เรายังรายงานผลการทดสอบเป็นกราฟ

■สถานที่ฝึกอบรม
 1. บริษัทของลูกค้า
   All courses are available.
   ไม่จำกัดจำนวนคน
   ราคาคิดเป็น course
   อย่างไรก็ตาม, อบรมหน้างาน ไม่เกิน 10 คน
 2. อบรมที่ NS TECHNO's office
   ราคาคิดตามจำนวนคน
   อบรมในเชิงทฤษฎีเท่านั้น

 

พื้นฐานงานซ่อมบำรุง, หลักสูตรงานซ่อมบำรุงในเชิงป้องกันเบื้องต้น

พื้นฐานในการบำรุงรักษาเชิงกล 


ปฐมนิเทศ
ทดสอบความเข้าใจในการบำรุงรักษาก่อนการฝึกอบรม
1 การบำรุงรักษาคืออะไร?
 อภิปราย
1-1 การจำแนกประเภทของการซ่อมบำรุง
1-2 การบำรุงรักษาแบบรอชำรุด & การบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน
1-3 การบำรุงรักษาแบบรอชำรุดและการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน แบบใดดีกว่า
1-4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบำรุงรักษากับอายุการใช้งานของเครื่องจักร (การเสื่อมสภาพ)
2 ประเภทของ breakdown มีอะไรบ้าง?
 อภิปราย
2-1 หาสาเหตุการเสียหายจากการสังเกตุ (ปรากฏการณ์)
 กรณีศึกษา: การแตกหักของแกนเพลา
3 3S จากมุมมองของการบำรุงรักษา
4 การยึดและการหล่อลื่น
4-1 ป้องกันการคลายเกลียว
 การติดตามตรวจสอบและวิธีการเปลี่ยนสารหล่อลื่น เป็นต้น
4-2 กรณีศึกษา
 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นกับอุณหภูมิ
 ตัวอย่างการวัดความเข้มข้นของผงเหล็กในจารบี
 ข้อมูลการสั่นสะเทือน ก่อนและหลังอัดจารบี (ค่าความแรง)
พักเบรค
5 การควบคุมคุณภาพของการบำรุงรักษา
5-1 การตรวจสอบและการปรับของชุดขับ
 สายพาน, รอก, โซ่, sprocket, Coupling
 ตัวอย่างผลของ Shaft alignment
5-2 ความไม่สมดุล (Unbalance)
 ผลกระทบต่ออุปกรณ์จากการ misalignment, unbalance
5-3 การตรวจสอบและการติดตั้งลูกปืน
5-4 Oil seal, gland packing
5-5 การควบคุมคุณภาพของการเชื่อม
 กรณีศึกษา: การกัดกร่อนรอยต่อของสแตนเลส
6 การติดตามตรวจสอบ, check sheet
7 สรุป
 เปรียบเทียบการบำรุงรักษากับการตรวจสุขภาพ
8 ช่วงสุดท้ายของการฝึกอบรม (ถาม-ตอบ)
ทดสอบความเข้าใจในการบำรุงรักษาหลังการฝึกอบรม

■หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยาย ทางเราจะอธิบายตัวอย่างอ้างอิงเพื่อความเข้าใจมากขึ้น
 ⇒หากคุณลองพิจารณาหลักสูตรอบรมของเรา เราคิดว่าคุณจะมองเห็นถึงประโยชน์ต่อองค์กรและงานซ่อมบำรุง

นอกจากนี้เรายังสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาการบรรยายให้เหมาะสมกับอุปกรณ์

■โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายในการอบรม

■ลูกค้าที่สนใจหลักสูตรอบรมเดิมอีกครั้ง จะได้รับส่วนลดอีก 10%

■พนักงานคนไทยที่ทำงานอยู่ในโรงงาน สามารถเข้าร่วมอบรมได้ทุกคน บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร หรือผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุงที่มีความคล้ายคลึงกับธุรกิจของเรา ทางเราไม่อนุญาตให้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมนี้ ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 13 ก.พ. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link