กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบการผลิต, อุปกรณ์การผลิต > NS TECHNO (THAILAND) Co.,Ltd.
NS TECHNO (THAILAND) Co.,Ltd.
Designing,Manufacturing,Installation,Maintenance&Training of Dust collectors,Furnaces,Incinerators,Rotary equipment,Transport equipment.

NS TECHNO (THAILAND)ให้บริการอย่างครบวงจร
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ, การผลิตและการติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม 

NS TECHNO (THAILAND) เชื่อว่าการบำรุงรักษาในเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาในเชิงปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก นอกจากนี้เรายังช่วยให้อุปกรณ์ที่มีอยู่นั้นทำงานอย่างมีเสถียรภาพ (improvement of equipment proof stress).

ทางเรายังมีการเปิดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอีกด้วย โปรดพิจารณา NS TECHNO (THAILAND)

NEW!! เครื่องดูดฝุ่นแบบไซโคลน - เคลื่อนย้ายได้

เครื่องดูดฝุ่นของเรา

ปรับตามสภาพผงที่คุณต้องการทำความสะอาด

เคลื่อนย้ายได้ (สามารถใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นบริเวณ ต่างๆ ได้)

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงาน

ข้อดีของแบบไซโคลนคือ แรงดูดไม่ลดลง เมื่อเทียบกับแบบไส้กรอง

เครื่องดูดฝุ่นแบบไซโคลน Page

 


เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม (ออกแบบ, สร้าง, ติดตั้ง, ซ่อมบำรุง)​

การบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 

บริการหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน​


 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม (ออกแบบ, สร้าง, ติดตั้ง, ซ่อมบำรุง)

dust collector (เครื่องดักเก็บฝุ่น)

Pulse jet type, Back flushing type, Cyclone, Multi-cyclone

ประสิทธิภาพสูง, ประหยัดพื้นที่ใช้สอย, ประหยัดพลังงาน, เราสามารถออกแบบตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ บางอุตสาหกรรมกังวลเรื่องของการกัดกร่อน
เราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้ ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม นอกจากนี้เรายังใช้อุปกรณ์ระบายอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อุปกรณ์สำหรับฝุ่น,ผงแป้ง

Screw conveyor, Bucket elevator, Rotary feeder, Rotary kiln, Hopper, Tank

เราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ทนต่อการกัดกร่อนและสึกหรอจากสภาพการใช้งานที่หลากหลาย
หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการยึดเกาะของผงแป้ง, ฝุ่นฟุ้งกระจาย, การถ่ายเทผงฝุ่น เป็นต้น โปรดติดต่อเรา..

เตาเผา เตาหลอม ชนิดต่างๆ

Electric furnace, เตาเผาขยะ, เตาปฏิกรณ์, เตาหลอม, เตาอบแห้ง

เราสามารถออกแบบ ให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม

 

เรามีเครือข่ายจากบริษัทต่างๆ ในพื้นที่ระยองที่สามารถรับมือกับงานได้หลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้าง, งานผลิต, เตาเผา, งานท่อ, โครงถัก, งานฉนวน, งานนั่งร้าน เป็นต้น.
⇒ เรามีส่วนร่วมกับลูกค้าในการควบคุมคุณภาพ

เราทำงานด้วยความรู้ (know-how) ที่เกิดจากประสบการณ์งานซ่อมบำรุงที่สะสมมา

Construction Example Page

 

การบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ลดอัตราการเสียหายของอุปกรณ์, ปรับปรุงอัตราการใช้งานของอุปกรณ์,
การปรับปรุงความเชื่อถือของอุปกรณ์ เป็นประโยคที่พูดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลูกค้า
แต่จุดประสงค์เดียวกันคือ การปรับปรุงให้ดีขึ้น

เราจะทำอย่างไรให้เครื่องจักรทำงานได้ตลอดเวลาอย่างปกติ โดยไม่เสีย?

“Stable operation without failing equipment”
 

ทำได้โดยการ "ปรับปรุงความเครียด (stress) ของอุปกรณ์"
อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี, ไม่ส่งถ่ายความเครียด (stress) ไปยังส่วนอื่นๆ
เพื่อยังคงอายุของเครื่องจักรเดิม
+ ปรับปรุงจุดอ่อนของอุปกรณ์และเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์

monitoring (การตรวจสอบ)

สองจุดที่สำคัญ

การซ่อมบำรุงด้วยคุณภาพสูง

     
 

- ตรวจสอบสถานะของเครื่องจักร
- ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร รวมทั้งสาเหตุ
- สามารถยืนยันผลของการปรับปรุงหลังจากซ่อมบำรุง

 

- ตรวจสอบแต่ละรายการด้วยความน่าเชื่อถือ
- ซ่อมบำรุงด้วยคุณภาพสูงและแม่นยำ
- มีแนวคิดในการปรับปรุง เมื่อพบเจอปัญหากับเครื่องจักร

 

 

NS TECHNO ให้ความสนับสนุนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีการหมุนแบบบูรณาการ

เราจะจัดทำรายงานที่ "ง่ายต่อการเข้าใจ" 

 

Maintenance Service Page Monitoring Service Page

 

บริการหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 

งานซ่อมบำรุงพื้นฐาน / หลักสูตรซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน และอื่นๆ ⇒  ทั้งหมด 7 หลักสูตร

ในประเทศไทยเปิดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายในเชิงทฤษฎี ซึ่งทำให้มองไม่เห็นภาพ ส่งผลให้การอบรมในเชิงปฏิบัตินั้นมีความสำคัญ ปัจจุบันยังมีหลักสูตรอบรมรูปแบบนี้ปริมาณน้อย

หลักสูตรการอบรมของบริษัท NS TECHNO เกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้า
・ตระหนักถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา
・ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการปฏิบัติจริง
・โดยการใช้ประโยชน์มากมายจาก กราฟและภาพถ่ายจากหน้างาน

อีกทั้งเอกสารที่ใช้อบรมยังง่ายต่อการถ่ายทอดต่อผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนไทยเพราะว่าเอกสารการอบรม รวมทั้งการบรรยายทั้งหมด เป็นภาษาไทย, แม้แต่คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถศึกษาและเข้าใจได้

Training Service Page

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 29 มิ.ย. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link