กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > กระบวนการผลิตแบบพิเศษ > บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM)

เทคโนโลยีการวัดและวิเคราะห์

การวัดและการวิเคราะห์ชิ้นส่วนโลหะที่มีขนาดเล็กเพียงไม่กี่มิลลิเมตรนั้นทำได้ยาก เพราะข้อจำกัดด้านขนาดของปลาย probe ที่มักมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ที่ต้องการวัด/ สัมผัส ทำให้การวัดชิ้นงานที่มีขนาดเล็กและซับซ้อนเกิดความผิดพลาด อีกทั้ง การสะท้อนแสงของขิ้นส่วนโลหะยังส่งผลให้การวัดด้วยวิธี Optical เป็นไปด้วยความยากลำบาก

นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนโลหะโดยกระบวนการ MIM แล้ว เรายังได้พัฒนาเทคโนโลยีการวัดและวิเคราะห์ชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนอีกด้วย โอกาสนี้ เราขอนำเสนอเทคโนโลยีการวัดและวิเคราะห์ชิ้นส่วนโลหะเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีไมโครมิม μ-MIM®

3D Optical measurement system

ATOS triple scan จาก GOM ประเทศเยอรมนี เป็นเครื่องสแกนที่มีความละเอียดสูงสุดในระบบการวัดด้วยแสงในช่วงความยาวคลื่นที่มองเห็นได้ เครื่องมือนี้สามารถวัดชิ้นส่วนที่มีโครงสร้าง 3 มิติ โดยเลี่ยงการสัมผัสและไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน ดังนั้น จึงสามารถรับประกันผลการวัดที่แม่นยำสำหรับชิ้นส่วนต่าง ๆ เฟือง หรือเกียร์ ที่มีขนาดเล็กและโครงสร้างที่ซับซ้อนได้

นอกจากนี้ เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์คุณภาพชิ้นงาน เพื่อใช้ตรวจสอบคุณลักษณะของชิ้นงานจริงจากการผลิตกับแบบร่างที่ออกแบบไว้ ซอฟต์แวร์ของเรายังสามารถแสดงผลระนาบการวัด แบบจำลองการประกอบ แบบจำลองการเคลื่อนไหว และแบบจำลองลักษณะอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

X-ray CT system

X-ray CT ได้รับการพัฒนาให้มีความละเอียดในระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี และเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำในการตรวจวัดจุดเล็ก ๆ เพียงไม่กี่ไมครอนบนพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากชิ้นส่วนไมโครมิม (μ-MIM®) ของเรามีขนาดเล็กและรูปแบบที่ซับซ้อน เครื่องวัดที่มีความละเอียดสูงและเหมาะสำหรับพื้นผิวขนาดเล็กเฉกเช่น X-ray CT จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีที่สุด

ชิ้นส่วนที่ผลิตโดยกระบวนการ MIM ปกติมักไม่มีโครงสร้างภายในที่ซับซ้อน แต่ชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยกระบวนการไมโครมิม 3 มิติ (3D-μMIM) ของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนหลากหลายมากกว่า ฉะนั้นการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-ray CT ที่มีความละเอียดสูง นอกจากจะช่วยประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้ว ยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 14 มี.ค. 2566
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link