กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > กระบวนการผลิตแบบพิเศษ > บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM)

การผลิตขึ้นรูปโลหะด้วยเทคโนโลยี μ-MIM®
​ช่วยในการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีรูปร่างซับซ้อนที่มีความละเอียดสูงได้อย่างแม่นยำ

การฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) เป็นหนึ่งในกระบวนการทางโลหะวิทยา จึงมีตัวเลือกของวัสดุโลหะที่หลากหลายชนิด ให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยไม่มีขีดจำกัดแม้ว่ารูปร่างจะมีความซับซ้อนหรือยาก ชิ้นงานโลหะที่ผลิตจากกระบวนการนี้มีความหนาแน่นสูงมาก (high density) และมีความแม่นยำเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตขึ้นรูปด้วยวิธีการ pressing-sinter กระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะนั้นมีการใช้แม่พิมพ์ (mould)เป็นตัวขึ้นรูป ดังนั้นการผลิตชิ้นส่วนโลหะจึงสามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนและมีคุณภาพสูง

การใช้ผงโลหะที่มีขนาดเล็กมากและคำนวณปริมาณของตัวประสาน (binder) ในการผลิตนั้นเป็นข้อที่แตกต่างจากกระบวนการขึ้นรูปด้วยวิธี press-sinter อย่างมากและความรู้เหล่านี้เป็นการพัฒนาของกระบวนการผลิตด้วยการฉีดในรูปแบบ MIM เทคโนโลยี μ-MIM® ของเราได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการผลิตชิ้นส่วนโลหะแบบ serial production ที่มีการออกแบบที่ซับซ้อนและขนาดเล็ก โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี μ-MIM® ของเรา

ข้อมูลทางเทคนิค >

Micro MIM Japan Webinar Archives


Micro Metal Injection Molding Technical Newsletter Vol.48


The story of powder evaluation - Part 1

It's been a while since the "I want to know but can't ask” series. We will discuss the basics, realities, and concerns of powder, which serve as the starting point for manufacturing, not only in the MIM industry but also in various other industries, over several issues.

Read more >

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 12 ม.ค. 2567
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link