กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > กระบวนการผลิตแบบพิเศษ > บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM)

Porous metal materials

ไททาเนี่ยมโฟมแบบเซลล์เปิด

ไททาเนี่ยมโฟมแบบเซลล์เปิด (open cell titanium foam) คือ ไททาเนี่ยมที่มีโครงสร้างที่มีความเป็นรูพรุนสูงเพราะเป็นโครงตาข่าย รูพรุนมีความต่อเนื่องกัน ดังนั้นของเหลวและก๊าซจะไหลผ่านไปได้ นิยมเอาไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์ ได้แก่ ใช้เป็นตัวกรองสำหรับใช้งานที่มีอุณหภูมิสูง ใช้เป็นขั้วในระบบเคมีไฟฟ้า และใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์เพื่อปลูกฝังในร่างกาย

ไททาเนี่ยมโฟมแบบเซลล์เปิดขนาดมาตรฐานที่ผลิตเพื่อจำหน่ายคือ ขนาด 85x85 และ 280x280 มม. หนา 5 หรือ 9 มม. และในกระบวนการผลิตไททาเนี่ยมโฟมได้มีโครงสร้างสม่ำเสมอ แข็งแรง ไม่เปราะ ไม่มีสารปนเปื้อน โดยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น มีระดับความพรุนอยู่ที่ 86-92% โดยมีขนาดของเซลล์ระหว่าง 1.1-2.4 มม.

  

SEM images​

Three-dimensional network structure with high porosity (avg. porosity 84-93%)

Measurement results

Compression test​

High compressibility

XRD analysis

Pure Ti with low carbon and low oxygen

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 20 พ.ย. 2566
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link