กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ > เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

แปรรูปโลหะทุกชนิดโดยกระบวนการ PHOTO  ETCHING

            บริษัท เคียวเซ่ เป็นผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษสำหรับชิ้นส่วนที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง
โดยกระบวนการ Photo etching และ Secondary processing (การแปรรูปลำดับที่สอง)

โรงงานเคียวเซ่ในประเทศไทยได้สร้างขึ้นเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง
จากโลหะเคลือบผิวทุกชนิด(0.02~1.0mm)โดยกระบวนการ Photo etching

เป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรชั้นเยี่ยมและผลักดันให้ก้าวหน้าด้วยเทคนิคพิเศษ
เฉพาะของตนเองสำหรับการผลิตโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

            เรามีความภาคภูมิใจและมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ระดับบนสุดของอุตสาหกรรมนี้(Top class)

ในศตวรรษที่ 21 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ได้ขยายเติบโตไปทั่วโลก และในอนาคตก็จะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น
สินค้าทีป้อนสู่ตลาดก็จะถูกบีบบังคับให้มีความแม่นยำสูงขึ้นรวมทั้งมีราคาถูกลง

บริษัทเราได้เข้าใจสถานการณ์นี้ได้โดยเร็วและได้ดำเนินการพยายามลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ชื่อบริษัท
เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
KYOSEI FACTORY (THAILAND) CO., LTD.
ผู้รับผิดชอบ

ประธานบริษัท : Mr.Hirokazu Suzuki

รายละเอียดธุรกิจ

แปรรูปโลหะทุกชนิดโดยกระบวนการ Photo etching(กระบวนการกัดกรด) และการแปรรูปลำดับที่สอง(Secondary processing) เช่น Coating, Plating, Spot welding

สินค้า / บริการ

ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์,Optical instruments,ชิ้นส่วนรถยนต์,อุปกรณ์ OA,โทรศัพท์มือถือ,อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

โรงงานไทย
144 ม.7 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย, อยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ 036-200-240 to 248
เบอร์แฟกซ์ 036-200-249

E-mail to contact : sales@kyoseithai.com (Thai / English / Japanese)

เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

4 ตุลาคม พ.ศ.2545

ทุนจดทะเบียน

82,460,000 บาท

บริษัทแม่

Kyosei company Co.,Ltd.
〒162-0846
Chiyoda Bldg.2-37 Ichigaya Tamachi, shinjuku-ku, Tokyo Japan 162-0846
Tel : +81-3-3260-5326, Fax : +81-3-5261-7085

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่น 100 %

จำนวนพนักงาน

1200 คน (เดือนกุมภาพันธ์ 2566)

BOI

ได้รับการส่งเสริม BOI

ใบรับรอง

ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 17 ก.พ. 2566
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##