กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สารเคมี, น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม, ก๊าซ > KISCO(T) LTD.
KISCO(T) LTD.

เครื่องรีไซเคิลสารทำละลาย

ใช้เพื่อการรวบรวมและรีไซเคิลสารทำละลายที่ถูกกำจัดด้วยการเผาไหม้
เราสามารถลดการปล่อย CO2 รวมถึงการลดต้นทุนการกำจัดสารทำละลาย
การลดการซื้อสารทำละลายใหม่
และการเกิดของเสียในทางอุตสาหกรรม

ใช้เพื่อการรวบรวมและรีไซเคิลสารทำละลายที่ถูกกำจัดด้วยการเผาไหม้ เราสามารถลดการปล่อย CO2 รวมถึงการลดต้นทุนการกำจัดสารทำละลาย การลดการซื้อสารทำละลายใหม่และการเกิดของเสียในทางอุตสาหกรรม

ได้รับการติดตั้งมากกว่า 2,000 เครื่อง ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
โรงงานพ่นสี,โรงงานพิมพ์,โรงงานยาง,โรงงานยาและเครื่องสำอาง,โรงงานเซมิคอนดักเตอร์ และโรงงานพลาสติก

ได้รับการติดตั้งมากกว่า 2,000 เครื่อง ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานพ่นสี,โรงงานพิมพ์,โรงงานยาง,โรงงานยาและเครื่องสำอาง,โรงงานเซมิคอนดักเตอร์ และโรงงานพลาสติก

 

เครื่องรีไซเคิลสารทำละลาย และช่วยลดการปล่อย CO2

ในกระบวนการของโรงงานผลิตต่างๆ สารทำความสะอาด (ของเสีย) ที่ออกจากกระบวนการผลิต จะประกอบด้วยสารต่าง ๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้

อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวยังคงมีส่วนประกอบของสารทำละลาย ที่ยังสามารถใช้ได้

ดังนั้น เครื่องรีไซเคิลสารทำละลาย ( Solvent Recovery Machine) จะสามารถรวบรวมและ นำสารละลายดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้

ลดการปล่อย CO2 โดยการนำตัวทำละลายกลับมาใช้ใหม่

<ข้อมูลการอ้างอิง>
●ในกรณีของ IPA อัตราการฟื้นตัว 85% (= อัตราการลด CO2)
●ปริมาณของ CO2 ที่ลดลงสามารถคำนวณได้จากปริมาณของตัวทำละลายที่นำกลับมาใช้ใหม่และค่าสัมประสิทธิ์ของ CO2

 

 

 

Kobex เครื่องรีไซเคิลสารทำละลาย

เครื่องรีไซเคิลสารทำละลาย CLEAN-ACE 100 series

~ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลผู้นำองค์กร Clean Japan 

 จากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม~

 

ได้พัฒนาเครื่องรีไซเคิลสารทำละลายสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาด 18 ลิตร ซึ่งเป็นเครื่องแรกในประเทศญี่ปุ่น! เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรีไซเคิล ทินเนอร์(ของเสีย) ที่เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 18 ลิตร

สารทำละลายที่เหมาะสม:

ปิโตรเคมีภัณฑ์ เช่น ทินเนอร์ โทลูอีน อะซิโตน MEK เอทิลอะซีเตต แอลกอฮอล์ เช่น เมทานอล เอทานอล และ IPA ฟลูออโรคาร์บอน คลอรีน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อตัวทำละลายที่เหมาะสม >>

 

ทดสอบตัวอย่างฟรี!
สำหรับการรีไซเคิลสารทำละลาย

โดยการเก็บตัวอย่างของเหลว (ของเสีย) จากลูกค้า และทำการทดสอบการกลั่น โดยการคำนวณผลประโยชน์ทางด้านต้นทุน จากสภาพการใช้งาน และอัตราการกู้คืน ตัวทำละลายที่นำกลับมาใช้ใหม่ จะถูกส่งคืนให้ลูกค้า เพื่อประเมิน และตรวจสอบโดยการใช้ซ้ำและการวิเคราะห์

* อาจมีค่าใช้จ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุทดสอบและปริมาณการทดสอบ

 


ในฐานะบริษัทการค้าที่เชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์ เรานำเสนออุปกรณ์ วัสดุ
และมาตรการที่ครอบคลุมอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เราสามารถให้คำแนะนำ และจำลองปริมาณการลด CO2 ที่คาดไว้
และจำนวนของการลดต้นทุน (การสนับสนุนเชิงปริมาณ)

โปรดติดต่อเรา

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 19 พ.ค. 2566
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link