กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > บริการตรวจสอบคุณภาพ > บริษัท ทริโก้ควอลิตีเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทริโก้ควอลิตีเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เสนอบริการสนับสนุนและการตรวจสอบรับรองทางด้านคุณภาพ

บริการของทริโก้

คุณกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้อยู่หรือไม่?

ซัพพลายเออร์ของคุณ อยู่ต่างประเทศและไม่สามารถส่งพนักงานมาช่วยเหลือได้เมื่อมีปัญหาคุณภาพเกิดขึ้น

โรงงานของคุณ เผชิญความท้าทายในการจัดการกับปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด จากซัพพลายเออร์ หรือลูกค้า

ความท้าทาย ที่จะต้องลดต้นทุนและจำนวนพนักงานประจำสำหรับการตรวจสอบคุณภาพ

 

แนวทางของเรา


 เรามุ่งเน้นที่การช่วยเหลือลูกค้าของเราในการป้องกันความท้าทายด้านคุณภาพที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการแก้ปัญหาเหล่านี้หากเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นจนถึงต้นเหตุ

บริการคุณภาพของเรา

  การแก้ไข
บริการคุณภาพ
การป้องกัน
บริการคุณภาพ
SUPPLY CHAIN and
LOGISTICS Services

บริการทางด้านเทคนิค

 • การตรวจสอบและการกักกัน
 • การตั้งด่านกักกันและคัดแยกเฉพาะของดี ป้อนเข้าสู่ระบบ (ควอลิตี้ ไฟร์วอล / CS1123)
 • การจัดการลาน
 • การซ่อมแซมทางด้านเทคนิค
 • การรีแฟลช
 • การแก้ปัญหา รีคอล และการเปลี่ยนชิ้นงานที่ประกอบไปแล้วบนตัวรถ
 • การตรวจสอบก่อนการจัดส่งและการตรวจสอบที่ต้นเหตุ
 • การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนําเข้ากระบวนการผลิต
 • การทดสอบ
 • การสอบเทียบและ 3 มิติ
 • การรีแฟลช
 • การวัด
 • การบริหารสินค้าคงคลัง (VMI)
 • การประกอบสินค้า ลําดับ และก่อนประกอบ
 • การเร่งรัด
 • การสอบเทียบและ 3 มิติ
 • การรีแฟลช
 • การวัด

บริการทางด้านการจัดการ

 • การจัดการสภาวะวิกฤตทางด้านคุณภาพ
 • การจัดการข้อจํากัด
 • การจัดการที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
 • การวิเคราะห์สาเหตุ
 • ทรัพยากรทางด้านเทคนิค
 • การจัดทํา FAI / PPAP / APQP
 • การตรวจประเมินซัพพลายเออร์
 • การประเมินซัพพลายเออร์ใหม่
 • การฝึกอบรม
 • การยกระดับคุณภาพภายในองค์กร
 • การสนับสนุนการเปิดตัว
 • ทรัพยากรทางด้านเทคนิค
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • การตรวจสอบซัพพลายเออร์
 • การประเมินซัพพลายเออร์
 • การพัฒนาซัพพลายเออร์
 • การจัดการพลิกฟื้นปรับปรุง
 • การจัดการการรับประกัน
 • การรีมาร์เก็ตติ้งรถยนต์

รับประกันคุณภาพ ทริโก้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในกรณีมีของเสียหลุดไปถึงลูกค้า
รวดเร็วและยืดหยุ่น ในการในการให้บริการภายใน 12-48 ชั่วโมงหลักจากได้รับการอนุมัติคำสั่ง
รายงานการตรวจสอบรายวัน เพื่อให้การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ให้บริการครอบคลุมทั่วโลก - ทั้งบริการวิศวกรที่ปรึกษาหรือความร่วมมือในการพัฒนาซัพพลายเออร์

 

ประสบการณ์งานเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์
ของทริโก้ประเทศไทย

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 18 ต.ค. 2565
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link