กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบการผลิต, อุปกรณ์การผลิต > บริษัทเอ็มเคเค เอเซีย จำกัด
บริษัทเอ็มเคเค เอเซีย จำกัด
บริการจัดหาและก่อสร้างรวมทั้งติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน

ผลงานที่ผ่านมา


บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย

บริษัท เอ็มเคเค เอเซีย พร้อมที่จะให้บริการท่านด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง และส่งมอบงานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมการผลิต และการบริหารงานก่อสร้าง ที่เชื่อถือได้ ผลิตงานที่มีคุณภาพสูง เป็นที่รู้จักดีของบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำของประเทศ

 

โรงงานเคมี

Plant name

Location

Service

Completion

สร้างโรงงานผลิตวัสดุเคลือบผิว

มาบตาพุด

การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง

พ.ศ. 2560

งานติดตั้งหน่วย RTO มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์, งานติดตั้งเครื่องจักร, ระบบท่อ และงานก่อสร้าง พ.ศ. 2559
งานติดตั้งระบบวัดคุม มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2559
งานปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2559
งานติดตั้งสายการผลิตใหม่ ชลบุรี การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2559
งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบลม มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2559
งานติดตั้งสายการผลิตใหม่ ฉะเชิงเทรา การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2558
ออกแบบ และผลิตถังเก็บวัตถุดิบ มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2558
สร้างโรงงานผลิตพลาสติก ระยอง การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2558
งานขยายสายการผลิตโรงงานเคมี ชลบุรี การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2558
งานเปลี่ยนเครื่องปฏิกรณ์ มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2557
งานเปลี่ยนเครื่องจักร Heat Exchanger และระบบท่อ ระยอง การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2557
งานติดตั้งเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ ระยอง การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2556
งานขยายสายการผลิตโรงงานเคมี ระยอง การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2556
งานขยายสายการผลิตโรงงานเคมี ฉะเชิงเทรา การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2556
สร้างโรงงานผลิตพลาสติก มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2556
งานซ่อมบำรุงประจำปีสำหรับโรงงานเคมี มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2555
งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้า มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2555
งานซ่อมบำรุงประจำปีสำหรับโรงงานเคมี มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์, งานติดตั้งเครื่องจักร, ระบบท่อ และงานก่อสร้าง พ.ศ. 2554
งานแก้ไขปรับปรุงโรงงานเคมีเดิม ชลบุรี การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์, งานติดตั้งเครื่องจักร, ระบบท่อ และงานก่อสร้าง พ.ศ. 2554

 

โรงงานอาหาร

Plant name

Location

Service

Completion

งานแก้ไขปรับปรุงของโรงงานทำสารให้ความหวาน

มาบตาพุด

การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง

พ.ศ.2555

 

อื่นๆ

Plant name

Location

Service

Completion

งานปรับปรุง และขยายกำลังการผลิตของเครื่องปฎิกรณ์

ศรีราชา

การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง

พ.ศ. 2559

งานซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล ศรีราชา การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2559
งานก่อสร้างอาคารสำหรับทดสอบรถยนต์ตามมาตรฐาน EURO6 อยุธยา การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อ และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2559
งานซ่อมแซมระบบปั๊ม ระยอง การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2557
สร้างโรงงานแผ่นลามิเนต ระยอง การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2556
สร้างโรงงานผลิตผงคาร์บอน ศรีราชา จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง พ.ศ. 2554

 

บริการจัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง

Plant name

Location

Service

Completion

งานจัดซื้อวัสดุท่อ

มาบตาพุด

บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง

พ.ศ. 2560

งานจัดซื้อระบบลำเลียงแบบสกรู มาบตาพุด การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2558
งานจัดซื้อหัวฉีด มาบตาพุด บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2558
งานผลิตถังเก็บวัตถุดิบ และกรวย มาบตาพุด บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2558
งานจัดซื้อสายดับเพลิง ระยอง บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2557
งานจัดซื้ออะไหล่สำหรับวาล์ว ระยอง บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2557
งานจัดซื้อสายดับเพลิง ระยอง บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2557
งานจัดซื้อ Blower มาบตาพุด บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2555
งานจัดซื้อวาล์วก้นถัง ระยอง บริการจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2555

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 20 ธ.ค. 2561
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link