กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบการผลิต, อุปกรณ์การผลิต > บริษัทเอ็มเคเค เอเซีย จำกัด
บริษัทเอ็มเคเค เอเซีย จำกัด
บริการจัดหาและก่อสร้างรวมทั้งติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน

Green Effort & Reliable Engineering

บริษัท เอ็มเคเค เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท มิตซูบิชิ คาโคกิ ไกชา ลิมิเต็ด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ.1935 (พ.ศ.2478) เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเคมี อีกทั้งยังสามารถออกแบบ ผลิต,จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ ในประเทศไทย ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ชื่อบริษัท
บริษัทเอ็มเคเค เอเซีย จำกัด
MKK Asia Co., Ltd. 
ผู้รับผิดชอบ

กรรมการผู้จัดการ : Goichi Matsumoto

รายละเอียดธุรกิจ

งานบริการด้านวิศวกรรม,การจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุ, และการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโรงงาน การบำรุงรักษา การปรับปรุง ขยาย ต่อเติมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่

สินค้า / บริการ

โรงงานเคมี
โรงงานปิโตรเคมี
โรงงานยา
โรงงานแปรรูปอาหาร
โรงงานไฮโดรเจน

ที่อยู่
เลขที่ 25 อาคารอัลม่า ลิงค์ ชั้น 12 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-254-1613-4, 02-254-1621-2
เบอร์แฟกซ์ 02-254-1615
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

14 กรกฎาคม 2553

บริษัทแม่

MITSUBISHI KAKOKI KAISHA, LTD.

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 11 ม.ค. 2567
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##