กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สารเคมี, น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม, ก๊าซ > บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด
บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด
ผลิตนำเข้าและจำหน่ายแก๊ส

ผลิตนำเข้าและจำหน่ายแก๊ส

บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด เป็นสาขาต่างประเทศของบริษัท โทโมเอะ โชไก จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2532 ณ สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแก๊สที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง
กับบริษัทลูกค้าญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจจาก
ลูกค้า บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด จึงยึดถือนโยบายการำเนิน
งานเดียวกันกับ บริษัท โทโมเอะ โชไก จ
ำกัด โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะในประเทศไทย

จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมากว่า 20 ปีการดำเนินธุรกิจกับบริษัทลูกค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย
ซึ่งมีรายละเอียดในการบริการค่อนข้างมาก รวมถึงการจัดส่งแก๊สที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จนมาถึงจุด ณ ปัจจุบันนี้
เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราได้มีส่วนร่วมพัฒนาทั้งด้านสังคมและอุตสาหกรรมในประเทศไทย
บริษัทฯ พยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างความพึงพอใจใหกับลูกค้าอย่างสูงสุด โดยผลิตและจำหน ่ายแก๊สตามความต้องการของลูกค้า
อาทิเช่น แก๊สไนโตรเจน,แก๊สอ๊อกซิเจน,แก๊สไฮโดรเจน, แก๊สอาร์กอน, แก๊สฮีเลียม, แก๊สอะเซธีลีน, แก๊สคุณภาพสูง, แก๊สเลเซอร์,
​แก๊สพิเศษ จนกระทั่งถึงแก๊สฆ่าเชื้อโรคเอทธีลีนออกไซด์ และแก๊สอื่น ๆ เป็นต้น
     บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจจากท่านตลอดไป


 

Stable Supply

 

Safety First

 

High Quality

 

 

ผลิตภัณฑ์แก๊ส

~Click product name to see more information


แก๊สอุตสาหกรรม

แก๊สผสม​

แก๊สพิเศษ

แก๊ส ฆ่าเชื้อโรค เอทิลีนออกไซด์

แก๊สเชื้อเพลิง

อุปกรณ์แก๊ส

ความปลอดภัย


Click for more information

ระบบขนส่ง


Click for more information

คุณภาพ


Click for more information

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 14 มิ.ย. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link