กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานชุบ / พ่น / ทำสีชิ้นงาน, วัสดุงานทำสี > ออริจิน อีซึ่นเพ้นท์ จำกัด
ออริจิน อีซึ่นเพ้นท์ จำกัด
ผลิตสีสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ

เพื่อสร้างยุคใหม่

            ตั้งแต่การเริ่มต้นในการพัฒนาเป็นสาขาวิชาศึกษาการรักษาพื้นผิวสี เราได้นำมาใช้หลายครั้งในหลายๆพื้นที่ของรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และกล้องดิจิตอลเป็นผู้บุกเบิกการเคลือบพลาสติก

            โดยมุ่งการวิจัยและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สีเชิงพาณิชย์เพื่อปรับให้เข้ากับวิศวกรรม รวมทั้งความหลากหลายของพลาสติก เราสามารถตอบสนองความต้องการของอึตสาหกรรมยานยนต์ สื่อสารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

            จากความสนใจเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมของโลก การสางเสริมการพัฒนาสีอินฟาเรด สีสะท้อนแสงตรงกับสีน้ำรีไซเคิลสำหรับพลาสติก การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีรวมทั้งคุณภาพสูง เราได้มีส่วนร่วมในความต้องการที่หลากหลายของสังคม

            ตราบที่จำเป็นต้อวใช้เวลา เรายังดำเนินต่อไป เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเรากับแนวความคิดเดิมพร้อมกับวิวัฒนาการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เรากำลังวางรากฐานวิวัฒนาการของเราเอง
 

การพัฒนาเทคนิค

โดยการใช้ความรู้ความชำนาญอย่างเต็มที่จากประสบการณที่กว้างขวางในการแสวงหาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งการทำงานได้อย่างสูง จุดเริ่มต้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเกิดขึ้นในปี 2490 ยับตั้งแต่เริ่มพัฒนาเป็นสาขาการศึกษาการรักษาพื้นผิวสี เราได้นำมาใช้หลายครั้งในหลายพื้นที่ของรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมทั้งกล้องดิจิตอลในประเทศและประต่างประเทศเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์สีพลาสติก เมื่อเร็วๆนี้ เราได้รุดหน้าในการจัดส่งไปยังตลาดอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูง

ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นับตั้งแต่การเริ่มต้น การพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน พลังงานสะอาด ปราศจากมลภาวะ เราทำงานบนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่เป็นมิตรมากยิ่งขึ้น พึงมีการบันทึกกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การผสมผสานการผลิตและขาย

การระบุพื้นที่เฉพาะ การลดต้นทุน การจัดส่งที่รวดเร็ว

​โดยการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยสำหรับการพัฒนา การผลิตและการขาย เพื่อช่วยลดต้นทุนของบริษัทท่าน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองต่อและส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

 

Introduction of a product

สีสังเคราะห์

-สีสำหรับชิ้นงานพลาสติก

- สีที่เป็น Water based and TX free

-สีสำหรับโครเมี่ยม และโลหะต่างๆ

 

หน้า Product

 

Introduction of a use

-สีที่ใช้ในอุปกรณ์ภายใน และภายนอกรถยนต์

-สีสำหรับงานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 

 

หน้า Production facility

หน้า Engineering&Evaluation Unit

 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2561
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link