งานรีดขึ้นรูปพลาสติก

60ค้นพบชื่อที่ตรงกันจำนวน คำหลัก:

TIGERPOLY (THAILAND) LTD.

บริษัทญี่ปุ่น

MITSUBOSHI THAI CO., LTD. (MTC)

ผลิตพลาสติกอัดขึ้นรูป โดยเฉพาะที่มีรูปแบบพิเศษเฉพาะตัว

บริษัทญี่ปุ่น

บริษัท เอส.วี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

We provide extrusion (both soft / hard) and injection parts accredited by intern

บริษัทไทย

บริษัท กรุงเทพยูเนี่ยน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท กรุงเทพยูเนี่ยน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัทญี่ปุ่น

บริษัท โชคทวี พลาสติก จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลังอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งแบบทึบและโปร่ง,พาเลทพลาสติก ,กล่อง

บริษัทไทย

บริษัท นวนครพลาสติก จำกัด

จำหน่ายแผ่นอะคริลิค ราคาแผ่นอะคริลิคใส ราคาแผ่นอะคริลิก แผ่นป้ายอะครีลิค อะคริลิ

บริษัทไทย

บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

ผู้ผลิตผ้าใส ฟิล์มและแผ่นใสพลาสติก

บริษัทไทย

Mekopack

บริษัทญี่ปุ่น

ฟูคูวี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทญี่ปุ่น