กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม > บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
pp-prime

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ  
ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
เราเพิ่มขีดความสามารถทางอาหาร  ผ่านนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นกลไกแรกของห่วงโซ่อาหาร เพื่อสร้างอาหารที่มีคุณภาพสูงที่จะทำให้ผู้คนในสังคมมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน ต่อยอดธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

           บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จากการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์น้ำที่ได้รับความเชื่อถือและประสบความสำเร็จมานานกว่า 32 ปี ด้วยผลประกอบการที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้ขยายสู่ธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีความหลากหลายมากขึ้น  ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  เพราะเราเชื่อมั่นว่า  “คน”  คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจที่เราทำ  เป้าหมายสูงสุดของเราคือทำให้ชีวิตของผู้คนมีความมั่นคงและยั่งยืน

          บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาชีวิตผู้คน  และสังคม  ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย  ด้วยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของผู้คน  และสังคม  ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต
โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ  บริษัท  พีพี  ไพร์ม  จำกัด  (มหาชน)  ในปัจจุบัน  ได้แก่

  1. บริษัท  ไทยลักซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  2. บริษัท  ทีลักซ์  พาวเวอร์  จำกัด  ธุรกิจพลังงานสะอาด  ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน  Geothermal  และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น
  3. บริษัท ทีลักซ์  โกลบอล  บิสซีเนส  จำกัด  การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์
"ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจที่เราทำ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือทำให้ชีวิตของผู้คน มีความมั่นคงและยั่งยืน"
พีพี ไพร์ม จึงมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาชีวิตผู้คน และสังคม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย ด้วยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นกำไรและกระแสเงินสดสูงสุดจากการดำเนินงาน
  • เสริมสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง
  • พัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น มีการคิดเชิงสร้างสรรค์
  • รักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และคู่ค้าที่มีต่อบริษัท
  • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อบริษัท
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

พล.อ.อ. พิธพร กลิ่นเฟื่อง  (ประธานกรรมกาณ)

รายละเอียดธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจตามแนวยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร FOOD-FARM-FUTURE กล่าวคือ ดำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจจำหน่ายและผลิตอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง (FOOD) โดยแบ่งเป็น สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed) สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food) บริษัทบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์วิจัยสำหรับการทดสอบและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนตลอดไปในอนาคต (FUTURE)

สินค้า / บริการ

• ผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง

• ผลิตภัณฑ์อาหารปลา

• ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง

• ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ติดต่อเรา
เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถ.พระราม 2 (กม.71) ,บางขันแตก , เมือง, สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์ 032-899-881-4, 081-433-4934
เบอร์แฟกซ์ 032-899-885
อีเมล์ Sutarat_kamthong@hotmail.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2530

ทุนจดทะเบียน

1,126,101,375.00 บาท

รอบตัดบัญชี

31/12/2562

ใบรับรอง

► ​ISO9002 

 ISO9001 : 2000

 ISO 14001

 GMP /HACCP

 ISO9001 : 2008

 ISO/IEC17025 : 2005

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 09 ก.ย. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##