กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ที่ปรึกษา, บัญชี, กฎหมาย > PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.
ISO Registration Company

2021 Public Training Schedule for Thai

ENGLISHWEBINAR

- สัมมนาออนไลน์ -


 

หลักสูตร Day Price Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
ISO 9001 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 28 - - 28 - - 7 - -  6  - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานระบบ ISO 9001 1 ฿3,800 - 10 - - 12 - - 11 - - 11 -
QMR มืออาชีพ (ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ) 1 ฿3,800 - 16 - -  5   9  - 19 - - 16 -
ISO 14001 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - - 10 - 18 - - 17 -  7  - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานระบบ ISO 14001 1 ฿3,800 - - 18 - - - - -  7  - - -
EMR มืออาชีพ (ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม) 1 ฿3,800 - - -  8  - - 14 - 14 - - -
ISO 45001 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ 1 ฿3,800 - - 9 - - - - - 16 - - -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานระบบ ISO 45001 1 ฿3,800 - - - 25 - - - - 22 - - -
ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ISO9001/ISO14001/ISO45001 1 ฿3,800 - - - 16 - - 15 - - 19 - -
การตรวจประเมินภายในแบบบูรณาการ 1 ฿3,800 - - - - 20 - - 24 -  4  - -
IATF 16949 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ 2 ฿5,500 26 - 11 -  6  - 8 - 15 - 9 -
การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานระบบ IATF 16949 1 ฿3,800 -  9  - - 13 - - 5 - 14 - -
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต 1 ฿3,800 - - 23 - - 16 - -  2  - - -
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 1 ฿3,800 - - 25 - -  2  - - 21 - - -
การวิเคราะห์ระบบการวัด 1 ฿3,800 - - - - 11 - - 4 - - 3 -
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ 1 ฿3,800 - - - - - 10 - - - 12 - -
การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 1 ฿3,800 - 23 - - - 22 - - - 26 - -

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอัพเดทล่าสุด

*หากต้องการเลือกวันเรียนนอกเหนือจากตารางข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อจองวันและทราบราคาพิเศษสำหรับการสมัครเรียนตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 19 ต.ค. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link