กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > บรรจุภัณฑ์, วัสดุบรรจุภัณฑ์ > บริษัท คาเนะ แพคเกจ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาเนะ แพคเกจ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูง

 CSR Activities (KP group)


 

  Mangrove planting

  

ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR กลุ่มของเราได้เริ่มปลูกต้นไม้ป่าชายเลนในเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี 2009 เราปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นต่อปีเพื่อดูดซับ Co2 ปล่อยออกซิเจนทำให้น้ำบริสุทธิ์ปกป้องชายฝั่งปกป้องนกและปกป้องสิ่งมีชีวิตในทะเลที่หลากหลาย

< SDGs - Sustainable Development Goals >
เราสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติที่นำมาใช้โดยรัฐสมาชิก 193 ประเทศ

วันนี้สภาพแวดล้อมรอบตัวสังคมเปลี่ยนไปและยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรากำลังดำเนินการเพื่อมีส่วนร่วมในสังคมด้วยการสืบทอด DNA ของ ‘แพ็คเกจแห่งความฝัน’ ตั้งแต่รากฐานของเรา

WATCH VIDEO

 

  Coral planting(2016, Thailand)

  

March 12, 2016  @ Toei-ngam beach, Chonbuti Thailand

WATCH VIDEO

 

  Others

DONATION TO ORPHANAGE
(INDONESIA)

JAPAN GREAT EAST EARTHQUAKE 2011

SCHOOL DONATION

THAILAND GREAT FLOOD 2012

DONATION TO ORPHANAGE
(VIETNAM)

MEXICO EARTHQUAKE 2017

DONATION PROGRAM
FOR SICK CHILDREN

TACLOBAN HAIYAN TYPHOON 2014

BOOK DONATION

 

Awards


 

 - THAI STAR PACKAGING AWARD 2018 -

FOR TRANSPORTATION PACKAGING

Department of Industrial Promotion Ministry Industry​

 

 - ASIA STAR PACKAGING AWARD 2018 -

FOR TRANSPORTATION PACKAGING

Department of Industrial Promotion Ministry Industry

 

 - Thai Corrugated Packaging Excellence Award 2018 -

Creative Corrugated Design, Egg Drop Protection

 

 - THAI STAR PACKAGING AWARD 2018 -

FOR TRANSPORTATION PACKAGING

Department of Industrial Promotion Ministry Industry

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 04 ต.ค. 2564
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link