กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ > Munekata Thai Co., Ltd. (MTH)
Munekata Thai Co., Ltd. (MTH)
ออกแบบและผลิตเครื่องเชื่อมและเครื่องจักรอัตโนมัติอเนกประสงค์ ตลอดจนเครื่องจับชิ้นงานและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ FA

ข้อมูลด้านเทคนิค


การเชื่อมพลาสติกสังเคราะห์แยกตามหลักการทำความร้อน

เทคนิคการทำความร้อน หลักการทำความร้อน รูปแบบการทำความร้อน ชื่อเครื่องเชื่อม
ความร้อนจูล ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าตัวต้านทานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความร้อน Impulse Munekata Impulse welder (เชื่อม)
ลวดความร้อน Munekata Flat fusion system
(เชื่อมผิวภายใน)
Hot jet แผ่นความร้อน ลมร้อน เครื่องเชื่อมเหล็กร้อน, แท่งความร้อนเครื่องเชื่อมแผ่นความร้อนเครื่องเชื่อมลมร้อน
ความร้อนจูล + การสูญเสียเนืองจากฮีสเตอรีซีส วัตถุที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กสลับ เกิดความร้อนจากความร้อนจูลและการสูญเสียเนื่องจากฮีสเตอรีซีสแม่เหล็กไฟฟ้า เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องเชื่อมความร้อนแบบ IHเครื่องเชื่อมแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง
รังสีความร้อน เกิดความร้อนจากรังสีอินฟราเรด รังสีอินฟราเรด Heat beam welder,
​การเชื่อมด้วยแสงอินฟราเรด
แสงเลเซอร์ เกิดความร้อนจากแสงเลเซอร์ การทะลุผ่านของแสงเลเซอร์ เครื่องเชื่อมเลเซอร์
ความร้อน Friction ความร้อนที่เกิดจากการต้านทานการเสียดสี อุลตร้าโซนิค เครื่องเชื่อมอุลตร้าโซนิค
เครื่องเชื่อมแบบสั่นสะเทือน Vibration welder
การหมุน Spin welder

 

★ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามการแยกประเภทข้างต้น★

คลิกที่ตารางแล้วซูมเพื่อดูภาพขยาย

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2561
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link