บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด
ให้บริการและรับปรึกษาด้านการปรับปรุงพื้นผิวด้วยปฏิกิริยาทางเคมี ชุบเคลือบผิว และการ Anodizing

 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผิวอลูมิเนียม

รายละเอียดเพิ่มเติม >

การให้บริการแบบครบวงจรสำหรับชิ้นงาน Zinc Die Casting ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์, การขึ้นรูปชิ้นงาน, การชุบเคลือบผิวชิ้นงาน และส่งมอบให้ลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม >

การชุบบาร์เรลด้วยความละเอียด
และมีคุณภาพสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม >

ความเชี่ยวชาญ
​ของ บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด

ระบบการควบคุมคุณภาพ ISO9001 , IATF16949

รายละเอียดเพิ่มเติม >

ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม >

กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวของอลูมิเนียมทุกชนิด (ชุบเคลือบผิว ,anodizing ,การปรับปรุงพื้นผิวชิ้นงานด้วยปฏิกิริยาทางเคมี)

รายละเอียดเพิ่มเติม >

 

ความเชี่ยวชาญ​ของ
บริษัท ไทย ซิลเวค จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพของผิวอลูมิเนียม

รายละเอียดเพิ่มเติม >

การให้บริการแบบครบวงจรสำหรับชิ้นงาน Zinc Die Casting ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์, การขึ้นรูปชิ้นงาน, การชุบเคลือบผิวชิ้นงาน และส่งมอบให้ลูกค้าการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับชิ้นงาน Zinc Die Casting ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์, การขึ้นรูปชิ้นงาน, การชุบเคลือบผิวชิ้นงาน และส่งมอบให้ลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม >

การชุบบาร์เรลด้วยความละเอียดและมีคุณภาพสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม >

ระบบการควบคุมคุณภาพ ISO9001 , IATF16949

รายละเอียดเพิ่มเติม >

กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวของอลูมิเนียมทุกชนิด (ชุบเคลือบผิว ,anodizing ,การปรับปรุงพื้นผิวชิ้นงานด้วยปฏิกิริยาทางเคมี)

รายละเอียดเพิ่มเติม >

ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม >

กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวผลิตภัณฑ์ของบริษัท THAI SILVEC

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 28 เม.ย. 2565