กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > เหล็ก, โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม > บริษัท เทนฮิโกะ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

การควบคุมคุณภาพ


เราจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและชิ้นส่วนที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

การควบคุมคุณภาพ

ออกแบบ CAD

เราจะสร้างโปรแกรม CAD เพื่อตรวจสอบจาก แบบงานของลูกค้าอีกครั้งก่อนเข้ากระบวนการผลิต

ไมโครมิเตอร์

เราสามารถตรวจสอบชินงานด้วยไมโครมิเตอร์ ขนาด 0 มม. - 350 มม.

ตรวจสอบความแข็ง

เราสามารถตรวจสอบค่าความแข็งของวัตถุดิบเหล็ก และชิ้นงาน

การตรวจสอบชิ้นงาน

เราสามารถตรวจสอบขนาดชิ้นงานตั้งแต่ 0 มม. - 1,000 มม. โดยเวอร์เนียดิจิตอล

การตรวจสอบวัตถุดิบ

เราสามารถตรวจสอบขนาดเหล็ก ตั้งแต่ 0 มม. - 1,500 มม. โดยเวอร์เนียดิจิตอล /เวอร์เนียธรรมดา

การตรวจสอบอัลตร้าโซนิค

เราสามารถตรวจสอบโดยใช้เครื่องทดสอบ คลื่นอัลตร้าโซนิคในการตรวจเนื้อเหล็กว่ามีรูพรุน ด้านในเหล็กหรือไม่

เราควบคุมคุณภาพงานทุกชิ้นตามที่ลูกค้าร้องขอ

ISO 9001 : 2015 Certificate

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 15 ส.ค. 2565