กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > อุปกรณ์ขนถ่ายและจัดเก็บ > บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่าย ให้เช่า และซ่อมบำรุงรถฟอร์คลิฟท์ โตโยต้า

แนะนำมาตรการความปลอดภัย

ที่โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ นั้น เราไม่เพียงแต่ดำเนินมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับตัวรถฟอร์คลิฟท์เท่านั้น แต่เรายังทำการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงานควบคุมรถฟอร์คลิฟท์ของลูกค้าที่ซื้อฟอร์คลิฟท์ไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยที่สุด

 

นโยบายหนึ่งที่สำคัญของโตโยต้าคือ ความปลอดภัย

รถฟอร์คลิฟท์ คือ เครื่องจักรชนิดหนึ่ง เครื่องจักรจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่การทำงานของลูกค้าได้ ก็ต่อเมื่อเราสามารถใช้งานมันได้อย่างปลอดภัย ในด้านกลไก รถฟอร์คลิฟท์ของโตโยต้ามีระบบ “SAS” ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และระบบ “OPS” ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง จึงสามารถมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย ในอีกด้านหนึ่ง การฝึกอบรมให้ความรู้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านกลไก พนักงานทุกท่านต้องตระหนักถึงระดับความเสียหายร้ายแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ และต้องเรียนรู้การใช้งานอย่างถูกต้อง รวมถึงพื้นฐานการขับขี่เบื้องต้น หากปฏิบัติได้เช่นนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้สูงขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด ​โตโยต้ามีสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมและพร้อมอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าฝึกอบรม สถานที่และเงื่อนไขการฝึกอบรม ฯลฯ)

 

  ฝึกอบรม >  

 

ทางเลือกเสริมที่ 1 ในการรักษาความปลอดภัย

สำหรับลูกค้าที่ต้องการจำกัดความเร็วของรถฟอร์คลิฟท์ภายในอาคารนั้น สามารถติดตั้งสัญญาณควบคุมความเร็ว เพื่อเป็นทางเลือกเสริมได้
เราสามารถตั้งความเร็วได้ 3 ระดับ และควบคุมโดยใช้ไฟสัญญาณ และเมื่อความเร็วสูงเกินกว่าที่กำหนด ก็จะมีเสียงเตือนดังขึ้น

ทางเลือกเสริมที่ 2 ในการรักษาความปลอดภัย

นอกจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยพื้นฐาน เช่น โคมไฟไซเรน, กริ่งสำรองแบบเสียงดังมากในกรณีที่ภายในโรงงานมีเสียงหนวกหู ทำให้ฟังเสียงที่อยู่รอบข้างไม่ค่อยได้ยิน หรือกระจกมองหลังขนาดใหญ่ ฯลฯ แล้ว ทางบริษัทฯ ยังสามารถนำเสนอรถที่มีคุณลักษณะในการกันร้อนหรือกันฝุ่น ตามสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานได้ด้วย เราจะตอบสนองต่อความต้องการของท่าน

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 06 ต.ค. 2563
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link