กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > งานปั๊มขึ้นรูป > Mitsui Precision Thai Co.,Ltd.
Mitsui Precision Thai Co.,Ltd.
ผลิตชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง, ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป, ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป

ผลิตชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง, ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป, ชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป

【เราเป็น บริษัทที่ได้รับการสนับสนุน จาก บริษัท Mitsui seimitsu ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ญี่ปุ่น รวมถึงมีบริษัท ที่มีความเกี่ยวข้องกัน เปิดดำเนินการอยู่ที่ Nurumizu, Isehara, Sagamihara, Aikawa และ Akita ที่ประเทศญี่ปุ่น】
สินค้าที่เราผลิตนั้น เป็นสินค้าที่เกียวข้องกับ อุตสาหกรรม IT และ Electronic ที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพที่มีความเที่ยงตรงสูง ซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ก็เป็นเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ ทันสมัย และมีขีดความสามารถในการที่จะสนองตอบความต้องการของลูกค้า ทางด้านบุคลากร บริษัทได้มีการส่งพนักงานไปทำการฝึกอบรม และเรียนรู้ เทคโนโลยีชั้นสูง จากญี่ปุ่น เพื่อที่จะนำมาพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ ของสินค้า และขบวนการผลิต
สิ่งที่กล่าวมานี้ ทำให้บริษัท มีความเชื่อมั่น และมั่นใจในสินค้า ที่จะผลิตและส่งมอบให้ ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ โดยมีนโยบาย คือ “สินค้าที่ดี ต้องได้รับการสนับสนุนจากทรัพยากรที่ดี”
 

【Stamping Part (Aluminium and Stainless) 】

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุสาหกรรม ของอุปกรณ์ทางด้าน IT (โทรศัพท์เคลื่อนที่) และ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประกอบ ใน Hard disk drive ซึ่งขบวนการ จะเริ่มตั้งแต่ ผลิตแม่พิมพ์ จนสู่ขบวนการผลิต และส่งมอบให้ลูกค้า
 

【Injection Part (Plastic)】

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบ เป็นโครงสร้าง (Housing) ของอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ และเรา ยังมีความชำนาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับ ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบใน Hard disk drive เป็นพิเศษ อีกทั้งยังสามารถผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมได้อีกหลายประเภท

【Die and Mold (Design, Fabrication, Maintenance)】

ผลิตภัณฑ์ ของเรายังได้รวมถึง การออกแบบ การผลิต รวมถึงการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ เพื่อนำไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ


 
 

Stamping / Injection 

-Press Machine 25 ton Komatsu 3 lines
-Press Machine 45 ton Amada 3 line
-Press Machine 80 ton Amada 2 line
-Injection machine 55 ton JSW 5 lines
 

Cleaning Line 

-Auto Cleaning Line
-DI Water Plant
-RO Water Plant
-Water Treatment System
-Spin dryer
 

Quality Assurance

-Video Measuring Machine
-LPC Measuring Machine
-Measuring Microscope
-Storage(temperature/humidity control)
 
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 04 ก.ย. 2558
หมวดธุรกิจ
งานปั๊มขึ้นรูป
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link