กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > เครื่องจักร > บริษัท เฟิสท์ กิเคน (ไทยเเลนด์) จำกัด
บริษัท เฟิสท์ กิเคน (ไทยเเลนด์) จำกัด

ปรับปรุง พัฒนา และลดการใช้วัสดุ อุปกรณ์หรือระบบที่ไม่จำเป็น ง่ายต่อการใช้งานและคงไว้ซึ่งคุณภาพ ด้วยเครื่องจักรรุ่น " WARIKIRI "

- ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนตำแหน่งหัวเครื่องมือตัดของป้อมมีดด้วยระบบกลไกแบบลูกเบี้ยว  " Cam Mechanism Turret "
- ลดขนาดการใช้พื้นที่ภายในโรงงาน และยังเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานให้กับผู้ใช้งานด้วยขนาดของเครื่องจักรที่เหมาะสม
- ลดระยะเวลาและปัญหาต่างๆ ด้วยการบริการออกแบบ สร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงานและระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ
- ลดระยะเวลาในการป้อนชิ้นงาน ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นด้วยโต๊ะงานแบบหมุนสลับ  " AWC (Auto Work Changer) "
- กรณีพบปัญหาของเครื่องจักร สามารถลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยทีมบริการหลังการขายภายในประเทศไทยเอง
- ลดปัญหาด้านราคา ของอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและประกอบเครื่องจักร ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสมของชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชิ้น
ชื่อบริษัท
บริษัท เฟิสท์ กิเคน (ไทยเเลนด์) จำกัด
FIRST GIKEN (THAILAND) CO., LTD.
ผู้รับผิดชอบ
นายโทโยทาคะ  อีดะ
iida@first-giken.co.jp
รายละเอียดธุรกิจ
จำหน่ายและบริการหลังการขายภายใต้ผลิตภัณฑ์  First Giken's
- เครื่องจักรซีเอ็นซีเจาะโลหะแบบป้อมมีด Turret Center รุ่น  " WARIKIRI "
- เครื่องจักรซีเอ็นซีเจาะโลหะแบบ Machining Center
- บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงานในเครื่องจักร และระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ
สินค้า / บริการ
เครื่องจักรซีเอ็นซีเจาะโลหะรุ่น  " WARIKIRI "
- #25 เครื่องจักรซีเอ็นซีแบบป้อมมีดเจาะงานในทิศทางแนวตั้ง (Vertical) และโต๊ะงานแบบหมุนสลับ (AWC)
- #30 เครื่องจักรซีเอ็นซีแบบป้อมมีดเจาะงานในทิศทางแนวตั้ง (Vertical) และโต๊ะงานแบบหมุนสลับ (AWC)
- #30 เครื่องจักรซีเอ็นซีแบบป้อมมีดเจาะงานในทิศทางแนวนอน (Horizontal) และโต๊ะงานแบบหมุนสลับ (AWC)
- #40 เครื่องจักรซีเอ็นซีแบบป้อมมีดเจาะงานในทิศทางแนวตั้ง (Vertical) และโต๊ะงานแบบหมุนสลับ (AWC)
- #40 เครื่องจักรซีเอ็นซีแบบป้อมมีดเจาะงานในทิศทางแนวนอน (Horizontal) และโต๊ะงานแบบหมุนสลับ (AWC)

เครื่องจักรซีเอ็นซีเจาะโลหะแบบเปลี่ยนหัวตัดอัตโนมัติ  "ATC (Auto Change Tool)" 16 หัวตัด
- #30 เครื่องจักรซีเอ็นซีแบบ Machining Center แบบหัวตัดเจาะงานในทิศทางแนวตั้ง (Vertical)
          และโต๊ะงานแบบหมุนสลับ (AWC)
- #30 เครื่องจักรซีเอ็นซีแบบ Machining Center แบบหัวตัดเจาะงานในทิศทางแนวนอน (Horizontal)
          และโต๊ะงานแบบหมุนสลับ (AWC)
สำนักงาน
1000/33 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ +66(0) 2381 9788-89
เบอร์แฟกซ์ +66(0) 2381 9790
อีเมล์ iida@first-giken.co.jp
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง
เดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2544
บริษัทแม่
First Giken Co.,Ltd.
ที่อยู่        : 6570-1 Minamigaoka, Minoshima-Cho, Fukuyama-Shi, Hiroshima-Ken, 721-0957 Japan
โทรศัพท์  : +81(0)84 954 3511
แฟกซ์     : +81(0)84 954 3730
ลูกค้าสำคัญ
- โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ
- โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อัพเดตข้อมูลล่าสุด 13 ก.ย. 2560
หมวดธุรกิจ
เครื่องจักร
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link
##cookieAndPrivacyPolicy##