กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ > FACOM-KD (Thailand) Co., Ltd.
FACOM-KD (Thailand) Co., Ltd.
รับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ระบบหุ่นยนต์ การควบคุมซีเควนซ์ PLC การควบคุมอัตโนมัติ การควบคุมการผลิต การประมวลผลภาพ ระบบควบคุม

FACOM-KD (Thailand) Co., Ltd.

ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 

Factory Automation Systems

ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

Information Systems

ระบบโลจิสติกส์・การดำเนินงาน 

Logistics Systems・Operation

แนะนำบริษัท Office FA.com 

Office FA.com Group

 

Robot System Integrator คืออะไร [วิดีโอ]

OfficeFA.com ได้รับโอกาสหลักอย่างเป็นทางการ ให้จัดแสดงวีดีโอ Robot system integrator ของ กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถใช้งานได้ในโรงงานอุตสาหกรรมการบริการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป จำเป็นต้องสร้างระบบหุ่นยนต์แต่ละตัว สำหรับโรงงานที่ประสบปัญหา อยู่นั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องประสานงานคุยกันกับทางบริษัทเพื่อที่จะหามาตรการรองรับแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

สามารถปรึกษาได้เมื่อมีความจำเป็นที่จะใช้สินค้าในโรงงานผลิต

Consulting Menu

เนื้อหา

1.Smart Factory

►Grand Design (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
การวิเคราะห์ที่สามารถเห็นสถานะปัจจุบัน (การทำงาน・คุณภาพ ・สินค้าคงคลัง)
►การนำข้อมูลไปใช้ ・ การกำหนดวิธีการใช้งาน (ERP, PLM, PS, MES)
►การเลือกระบบ Smart Factory และการกำหนดความต้องการ
►การสนับสนุนการติดตั้งระบบ

2.Simulation

►ระยะเวลา・การจำลอง การวางแผนที่เหมาสม ตามความผันผวนของการผลิต

►สินค้าคงคลัง•การเพิ่มประสิทธิภาพบัฟเฟอร์ในกระบวนการ
►การจัดวางรูปแบบ / การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่
►แผนการผลิตโรงงานและการขนส่งที่เหมาะสม (AGV)

3.Operation & Logistics

►วิธีการจัดการสินค้าคงคลัง ( Lay out, สถานที่จัดเก็บ,เส้นทาง , สินค้าคงเหลือ,วิธีการจัดการ)
►วัสดุ (วัตถุดิบ•วัสดุบรรจุภัณฑ์) วิธีการจัดการข้อมูล และ หน้าที่การนำสินค้าเข้า
►วิธีการจัดการข้อมูลและหน้าที่การทำงานในการนำสินค้าเข้าและออก ของวัสดุ
►วิธีการจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง (การเคลื่อนที่, AGV, คนงาน)
►วิธีการจัดการที่มีคุณภาพ

4.Automation

►โครงสร้าง แนวความคิด ระบบอัตโนมัติ
►ความเป็นไปได้ของระบบอัตโนมัติและ การคำนวณจำนวนเงินที่
►การเลือกผู้ขายสินค้าอุปกรณ์หรือการผลิตอุปกรณ์
►สนับสนุนการนำเข้าติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
►เสนอแนวคิดการลดต้นทุนการขยายตัว

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 15 พ.ค. 2562
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link