กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบการผลิต, อุปกรณ์การผลิต > บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เทคโนโลยี จำกัด (SATT)
บริษัท สยาม แอ็ดวานซ์ เทค เทคโนโลยี จำกัด (SATT)
Cleaner Product / Machine System / Servicing

การลดต้นทุนเป็นเป้าหมายหลักของการถ่ายโอนการผลิตไปยังประเทศไทย
ในการลดต้นทุนนั้นยังไม่สามารถทำได้เหมือนประเทศญี่ปุ่นและยังคงเป็นปัญหาเรื่อยมา

การลดต้นทุนเป็นเป้าหมายหลักของการถ่ายโอนการผลิตไปยังประเทศไทย ในการลดต้นทุนนั้นยังไม่สามารถทำได้เหมือนประเทศญี่ปุ่นและยังคงเป็นปัญหาเรื่อยมา

บริษัทของเราจะเป็นผู้แก้ปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ปรับปรุงกระบวนการผลิต แก้ปัญหาผลกระทบจากใช้น้ำยาต่างๆ
พร้อมทั้งปรับปรุงศักยภาพในกระบวนการทำความสะอาด


บริษัทเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการล้างทำความสะอาดให้ท่านเอง


​​

กระบวนการทำความสะอาดมีคุณภาพไม่เพียงพอ
​และไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ

 ​เพิ่มข้อมูลในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มในส่วนของกระบวนการล้างล่วงหน้า
​สามารถวางแผนรับส่งอุปกรณ์ (Load reduction)
 

​​

​​

เครื่องกลั่นไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิม
ทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้นในกระบวนการกลั่น

 ​หลังจากซ่อมบำรุงเครื่องกลั่นแล้ว ฟิลเตอร์ แทงค์ หรือท่อประปา
​รวมถึงการทำงานของเครื่องก็จะทำงานดีขึ้นด้วย
​​

ปริมาณการใช้สารหรือน้ำยาเพิ่มขึ้น

 ​

・จากการเพิ่ม Air-blow จะช่วยควบคุมปริมาณการใช้ได้
​・ใช้ Air-blow เพื่อทำให้แห้งหลังจากกระบวนการล้างเสร็จสิ้น จะช่วยลดการสะสมปริมาณสารเคมีได้

 
กระบวนการทำความสะอาดมีคุณภาพไม่เพียงพอ​และไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
เพิ่มข้อมูลในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มในส่วนของกระบวนการล้างล่วงหน้า ​สามารถวางแผนรับส่งอุปกรณ์ (Load reduction)

เครื่องกลั่นไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้นในกระบวนการกลั่น
หลังจากซ่อมบำรุงเครื่องกลั่นแล้ว ฟิลเตอร์ แทงค์ หรือท่อประปา ​รวมถึงการทำงานของเครื่องก็จะทำงานดีขึ้นด้วย

ปริมาณการใช้สารหรือน้ำยาเพิ่มขึ้น
・จากการเพิ่ม Air-blow จะช่วยควบคุมปริมาณการใช้ได้
​・ใช้ Air-blow เพื่อทำให้แห้งหลังจากกระบวนการล้างเสร็จสิ้น จะช่วยลดการสะสมปริมาณสารเคมีได้

เครื่องล้างแบบมีฝักบัว (Shower)

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ,จัดส่งสินค้า โดยตอบสนองความต้องการจากลูกค้าทั้งหลายในการจัดทำเครื่องล้างแบบฝักบัว(shower) เช่น การฉีดน้ำร้อนเพื่อขจัดคราบน้ำยาcoolant,เศษขี้เหล็กฯลฯ รวมถึงการทำให้แห้งโดยการเป่า Air-blow เป็นต้น

⇒ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปยังหน้า 『เครื่องล้างแบบมีฝักบัว (Shower)』


เครื่องล้างสารไฮโดรคาร์บอน

บริษัทเราเป็นบริษัททุนท้องถิ่น 100% ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้
บริษัทจะดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดย ลดต้นทุนราคาครื่องจักรและลดต้นทุนค่าขนส่ง (running cost)

⇒ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปยังหน้า 『เครื่องล้างสารไฮโดรคาร์บอน』


น้ำยาขจัดคราบ

・น้ำยาล้างคราบไขมัน
รายละเอียดเพิ่มเติม⇒ http://www.musashi-techno.com

⇒ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปยังหน้า 『น้ำยาล้างคราบไขมัน』

 

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 04 ต.ค. 2565