กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ก่อสร้าง / โครงสร้างโรงงาน > บริษัท โฟร์-ดี วิศวกรรม จำกัด
บริษัท โฟร์-ดี วิศวกรรม จำกัด
รับก่อสร้าง ขยายและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใหม่ เช่น โรงงาน, คลังสินค้า, และอาคารสำนักงาน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

โฟร์ - ดี วิศวกรรม เราบริการรับก่อสร้าง ขยายและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใหม่ เช่น โรงงาน, คลังสินค้า, และอาคารสำนักงาน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท โฟร์-ดี วิศวกรรม จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2544 โดย คุณเสรี รักษ์เมือง จากประสบการณ์ในวงการก่อสร้างมานานและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบ, งานบริหารโครงการและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ ด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และรับเหมางานก่อสร้างอาคารโรงงาน และอาคารทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าเจ้าของงานได้รับความพึงพอใจในรูปลักษณ์และคุณภาพของงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ บริษัทได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าให้เติบโตขึ้นมาอย่างน่าภาคภูมิใจ เราให้บริการลูกค้าของเรา อย่างดีเยียมเสมอมา โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการ ความเข้าอกเข้าใจ และการหยั่งถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ 
ในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้ออกแบบ และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ทั้งในด้านงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานโยธา งานระบบ และงานตกแต่งภายใน โดยใช้ระบบ TURN-KEY โดยทีมงานสถาปนิก และวิศวกรที่มีประสบการณ์ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้อาคาร และตรงตามความต้องการของเจ้าของอาคารให้มากที่สุด เพื่อให้ได้อาคารที่มีคุณภาพที่ดีเยียม
จากประสบการณ์อันมากมาย และความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง ทำให้เรามีความสามารถค้นหา ความรู้ ความชำนาญด้านเทคนิคใหม่ๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงเทคนิคในการบริหารจัดการโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพ และการส่งมอบงานต่อลูกค้า ให้ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
ชื่อบริษัท
บริษัท โฟร์-ดี วิศวกรรม จำกัด
4-DEE Engineering Co.,Ltd.
ผู้รับผิดชอบ

ประธานกรรมการ : Mr. Seri Rakmang

Marketing Manager : Shimozaki Hiroyoshi

รายละเอียดธุรกิจ

- ก่อสร้างอาคาร (สร้างใหม่, ต่อเติม, ดัดแปลง)
- ผลิตอุปกรณ์ (ไฟฟ้า, เครื่องกล, ปรับอากาศ, ป้องกันเพลิง)
- การก่อสร้างเพื่อบำรุงรักษาเกี่ยวกับโรงงาน
- การก่อสร้างภายใน

ที่ตั้ง
22/108-109 หมู่ 9 ถนน คลองลำเจียก แขวงคลองกุ่ม, บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทรศัพท์ 02-508-0695
เบอร์แฟกซ์ 02-508-0695
อีเมล์ office@4-dee-engineering.com
เว็บไซต์
วันที่ก่อตั้ง

3 กรกฎาคม 2001

ทุนจดทะเบียน

30 ล้านบาท

จำนวนพนักงาน

560 คน

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 2560
พื้นที่โฆษณา
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link