กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link > ระบบโรงงาน > บริษัท แมทเคม ซิสเทมซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท แมทเคม ซิสเทมซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ: Miura / HardLock / Ssangma / Yamazaki Active / Engineer

ให้ความสำคัญกับลูกค้า มุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

​​

ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ: Miura][HardLock][Ssangma][Yamazaki Active][Engineer]

บริษัท แมทเคม ซิสเทมซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการขาย, ด้านวิศวกรรม, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านเทคโนโลยี รวมถึงด้านบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญแก่คุณภาพของผลิตภัณฑ์และมุ่งเน้นตอบสนองการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอน

การจำหน่าย

การติดตั้ง

การบริการ

การบำรุงรักษา


ระบบไอน้ำ

Miura​


  : Steam Boilers ชนิด Once Through 
  : Steam Boilers ชนิดพิเศษ
  : อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  : อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์
  : อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ
  : การบำรุงรักษา

[ หน้าสินค้า ]

Ssangma​  : Steam Boilers ชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
  : เครื่องทำความสะอาดด้วยระบบไอน้ำ มีทั้งใช้เชื้อเพลิงไฟฟ้าและเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล

 

หน้าสินค้า ]

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเกี่ยวหรือยึด

HardLock


  : Hard lock Nut 
  : Bearing Nut
  : Set Screw

หน้าสินค้า ]

Yamazaki Active


  : ActiveX Bolt
  : ActiveX Cap Bolt
 

หน้าสินค้า ]

Engineer​


  เครื่องมือคีบ/ถอนสกรู (Neji-Saurus)
  : Screw Removal Pliers
  : Rapid Screw Extractor

หน้าสินค้า ]

อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


: อุปกรณ์น้ำ, อุปกรณ์ไอน้ำ, อุปกรณ์แก๊สและอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับแอร์
: หัวปรับความดันแก๊ส, วาล์วลดความดัน 
: เครื่องตรวจวัดแก๊ส , เครื่องระเหยแก๊ส 
: วาล์วนิรภัย, วาล์วระบายแรงดัน 
: ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำมัน 
: อุปกรณ์วัดการไหลของน้ำ, น้ำมันและแก๊ส 
: เกลือ, ปั๊มสารเคมี 
: อุปกรณ์เกี่ยวกับการควบคุม และ อะไหล่

อุปกรณ์งานเชื่อม


: อุปกรณ์การเชื่อมอัด
: Vapour Tank และ Vapour Flux
: เหล็ก Electrode เหมาะสำหรับ การเชื่อมต้านทาน
: อะไหล่เครื่องจักร
: อะไหล่สำหรับ  Spot Welding

สินค้าอื่นๆ / สินค้านำเข้า


: รายการสั่งซื้อพิเศษตามความต้องการลูกค้า
: อุปกรณ์และวัสดุ สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
: ผลิตภัณฑ์เคมี 

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2561
หมวดธุรกิจ
ระบบโรงงาน
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Fact-link.com
กลับไปหน้าแรกของ Fact-Link